แผนที่แผนที่ตั้งร้าน เจนเนอรัลแบตเตอรี่ 2556 
ที่ตั้งร้าน  เลขที่  273/1  ถ.อุบล-ตระการ  ม.14 บ.ทุ่งสว่าง  ต.ไร่น้อย  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000
เบอร์โทร  045-435110,  084-4297458  ( คุณขจรศักดิ์ )
เว็บไซด์  : http://generalbat2556.blogspot.com/
Facebook : http://goo.gl/RNLeJ