ราคาสินค้า

  

รายการแบตเตอรี่ใหม่

FB Hybrid    135 R                                
2,950
FB Hybrid    135 L  
2,950
FB NS         110
2,820
FB NS         110 L  
2,820
FB NS         40   ZL
1,720
FB NS         60   L          
1,920
น้ำกรด  
10
น้ำกลั่นบริสุทธิ์-สีขาว          
10
น้ำกลั่นบริสุทธิ์-สีชมพู   

10

รายการน้ำมันเครื่อง  
     
PTT Dynamic       Turbo C  
620
PTT Dynamic       Turbo          
600
PTT Dynamic   Commonrial
820
PTT Dynamic   Premier      
720
PTT Performa  NGV 
720
PTT Performa  SEMI-Synthetic     
720